Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto (woj.)
(miejscowość)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice oddział Dąbrowa Górnicza

Miasto: Dąbrowa Górnicza

Tysiąclecia 56, Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260 08 73


Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi