Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łódz

Smutna 28, Łódź
tel. 42 678 10 77
fax: 42 678 10 37


Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Polityka Prywatności