Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bielsko-Biała

Armii Krajowej 220a, Bielsko-Biała
tel. 33 829 65 80
fax: 33 829 65 95


Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Polityka Prywatności