Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice oddział Jastrzębie Zdrój

Armii Krajowej 1, Jastrzębie Zdrój
tel. 32 476 47 49


Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Polityka Prywatności