Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Płock

Otolińska 25, Płock
tel. 24 262 84 60
fax: 24 266 89 16


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Polityka Prywatności