Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Słupsk

Mierosławskiego 10, Słupsk
tel. 59 841 28 80
fax: 59 841 28 80


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Polityka Prywatności