Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice

Francuska 78, Katowice
tel. 32 359 30 04
fax: 32 359 30 01


Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności