Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Chełm

Hutnicza 3, Chełm
tel. 82 565 08 91
fax: 82 565 08 91


Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Polityka Prywatności