Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Chełm

Hutnicza 3, Chełm
tel. 82 565 08 91
fax: 82 565 08 91


Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Polityka Prywatności