Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Kraków

Koszykarska 33, Kraków
tel. 12 656 56 20
fax: 12 269 90 40


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Polityka Prywatności