Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Tarnów

Okrężna 2F, Tarnów
tel. 14 626 99 11
fax: 14 626 99 11


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Polityka Prywatności