Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Pomorski Ośrodek Ruchu Grogowego Gdynia

Hackiego 10, Gdynia
tel. 58 620 17 16
fax: 58 620 17 16 w.21


Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności