Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Pomorski Ośrodek Ruchu Grogowego Gdynia

Hackiego 10, Gdynia
tel. 58 620 17 16
fax: 58 620 17 16 w.21


Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Polityka Prywatności